Ателие за ексклузивни автомобили

  • English
  • Deutsch
  • Руский
  • Български

Въпросник към клиент

I. За автомобила

II. Списък с подобрения

Базов Пакет*

Пълен Пакет

III. Стил и предпочитания за подобрения в автомобила

1. Видимост на промените, които CM ще прави: (1 – минимално; 5 максимално)


1. 2. 3. 4. 5.

2. Дизайнът да е в стил, межу следните критерии:

А)Женствен – Мъжествен (1 - напълно женствен; 5 - напълно мъжествен)


1. 2. 3. 4. 5.

Б) Ретро – Авангарден (1 - напълно ретро; 5 - напълно авангарден)


1. 2. 3. 4. 5.

3. Ползване на автомобила:

А) Градско – извънградско (1 - само градско; 5 - само извънградско)


1. 2. 3. 4. 5.

Б) Работа – лични нужди (1 - само работа; 5 - само лични нужди)


1. 2. 3. 4. 5.

4. Трите характеристики на автомобила, които Ви харесват

5. Трите характеристики на автомобила, които не Ви харесват

6. Има ли автомобилът име (дадено от собственика)?

IV. Повече за вас

1. Кой е любимият Ви цвят?

2. Кой е любимият Ви вид неблагороден метал?

3. Кое е любимото Ви вид дърво (дървесен материал)?

4. Кой е любимият Ви вид нескъпоценен камък?

5. Кой е любимият Ви вид плат?

6. Кой е любимият Ви анимационен герой?

7. Кой е любимият Ви символ?

8. Кой е любимият Ви стил музика или изпълнител?

V. Прикрепете снимки

VI. Информация за Връзка

*-задължително поле